Robotik Kontrol ve Üretim Sistemleri


RTS Robotik Endüstriyel Robotik uygulamalar alanında deneyimli mühendisler tarafından 2010 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren, şirketin sağlıklı büyüyebilmesi için çok çalışmaya ve müşteriler nezdinde güvenilir ortak olmaya büyük önem verilmiştir. Bundan sonraki amacımız ise yürüttüğümüz projeleri sadece Türkiye’de değil aynı zamanda yurtdışı pazarlarda da gerçekleştirmektir.

Şirket kültürümüzün bir diğer diğer unsuru da var olan teknik bilginin sürekli geliştirilmesi ve ürün geliştirme faaliyetlerine daha fazla çaba harcanmasıdır. Yakın gelecekte, sistem entegrasyonu yanında kendi özgün ürünlerimizle de pazarda rekabet etmeyi hedefliyoruz.

Firmamız;

  • Çözüme yönelik projeler sunmak
  • Kalıcı iş ortaklıkları oluşturmak
  • Samimi ve dürüst iş anlayışından asla vazgeçmemek
  • Sürekli gelişime tabi olmak hedefindedir.